Ochrana osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba správci:


CARBON DESIGN s. r. o.

IČ: 05285429

DIČ: CZ05285429

se sídlem: Hradecká 315, 551 01 Jaroměř

zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C, vložka 37520

 

kontaktní údaje:

email: shop@bevampire.cz

telefon: +420 731 496 607

www.bevampire.cz

(Dále jen "Správce")


 , aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- adresa

- e-mail

- telefonní číslo

 

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje Správci. Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem obchodní činnosti s poskytovatelem dat. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou.

- Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

- Jinému zpracovateli se údaje neposkytují.

 

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.